Login
Uitgebreid zoeken

Directeur productie & onderhoud

Kernverantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor het bepalen van het productiebeleid van verschillende productie sites ter realisatie van de strategische Verhelst doelstellingen in overleg met directiecomité.

 • Formuleren en ontwikkelen van de productie en onderhoud strategie en deze vertalen naar beleidslijnen inzake rendement, kwaliteit, planning, investeringen, verbeteringsprojecten, mensen,... en het opvolgen van de uitvoering hiervan om performante productie sites te waarborgen
 • Opmaken en opvolgen van het budget per afdeling om zo op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier optimale resultaten te behalen
 • Formuleren en opvolgen van SMART doelstellingen mbt productie- en onderhoudafdeling en z'n teamleden
 • Nemen en verdedigen van aankoopbeslissingen inzake investeringen van machines en inzake werkingsmiddelen (grondstoffen,...) in samenwerking met de aankoop afdeling
 • Toezien op het volledige onderhoud van productie-installaties om de continuïteit van het productieproces op een veilige manier te garanderen
 • Bepalen en evalueren van automatisatie-/verbeteringsprojecten voor een performante productiegebeuren met als doel kostenefficiënte en kwaliteitsvolle resultaten te behalen
 • Bieden van een efficiënte en kwaliteitsvolle service als betrouwbare interne partner
 • Bouwen van een hecht productie- onderhoudsteam met competente experten door de samenwerking van de teamleaden aan te moedigen en de nodige tools aan te reiken
 • Coachen en ontwikkelen van teamleden om zo hun competenties optimaal te benutten
 • Het aanmoedigen en bewaken van afdelingsoverschrijdende samenwerkingen
 • Zorgen voor gestroomlijnde, optimale interne veilige processen
 • Opvolgen en evalueren van trends en marktevoluties binnen het vakgebied met als doel innovatie en duurzame verbeteringen aan te brengen aan enerzijds het product en anderzijds aan het productie- en onderhoudsproces
 • Uitdragen van GPS ambassadeurschap
 • Creëren van werkgeluk bij een 165-tal teamleden

Competenties (attitude & vaardigheden) (m/v/x)

 • Visie ontwikkelen en vertalen: strategisch denken & handelen
 • Ondernemend handelen: resultaatgericht, pragmatisch (prioriteiten, plannen en organiseren, probleemoplossend vermogen)
 • Analytisch en besluitvaardig zijn.
 • Situationeel leiderschap (EQ-peoplemanager, reflectievermogen, stressbestendig)
 • Verbindende, transparante en overtuigende communicator
 • Netwerker (intern & extern)
 • Kritische challenger
 • Waardegedreven (GPS + integriteit)
 • Commercieel en financieel bewust denken en handelen
 • Innoverend denken en handelen (change faciliteren, durven, creativiteit)
 • Digitaal denken en handelen
 • Omgevingsbewust zijn (op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends; en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie)
 • Helikopterview

Onze grondstoffen voor werkgeluk

 • Contract van onbepaalde duur met 12 extra vakantiedagen.
 • Je komt terecht bij Groep Verhelst, een financieel gezond bedrijf met een familiale, lokale werksfeer.
 • Ruimte om zelfstandig te werken en ondernemerschap te tonen.
 • Veel variatie in je job, onder meer door ons ruim productgamma en diversiteit in type klanten.

Uitgebreide informatie

Locatie

Oudenburg

Publish date

28.02.2023

Contactpersoon

Justine Germonpré